Cầu Dân trí ở Kiên Giang

Chuyện cảm động về cây cầu Dân trí ở Kiên Giang (đọc thêm)