Cây đa khổng lồ ở xã Viên Nội

Trên triền đê sông Đáy, cây đa khổng lồ đứng sừng sững tỏa bóng che phủ một vùng rộng lớn khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. (đọc thêm)