"Chặt chém" phí trông giữ xe tại bờ hồ

"Chặt chém" phí trông giữ xe tại bờ hồ (đọc thêm)