Choáng với mặt nạ da người "thật hơn cả thật"

Thế giới tội phạm được cho là đã thúc đẩy sự phát triển của mặt nạ siêu thực. (đọc thêm)