Chú chó hậu đậu liên tục gặp nạn khiến chủ nhân cũng phải “cạn lời”

Không lâu sau khi được cứu thoát khỏi một đoạn rãnh nước, chú chó hậu đậu lại đâu thẳng đầu vào một rãnh nước khác khiến chủ nhân cũng phải “cạn lời”. (đọc thêm)