Chủ tịch đưa nhân viên đi cách ly thay sẽ bị xử lý như thế nào??

Những người trốn cách ly, đi cách ly thay hoặc có các hành vi chống đối cách ly sẽ bị phạt hành chính hoặc có thể bị phạt tù nếu làm lây lan mầm bệnh. (đọc thêm)