Chuyên gia lo mất cân đối cung cầu bất động sản

Chuyên gia lo mất cân đối cung cầu bất động sản khi "ách tắc" trong duyệt dự án mới. (đọc thêm)