Cổ động viên Huế đổ xô ra các quảng trường trung tâm mừng đội tuyển VN chiến thắng

Cổ động viên Huế đổ xô ra các quảng trường trung tâm không ngớt mừng đội tuyển VN chiến thắng. (đọc thêm)