Cổ động viên Thanh Hóa đi bão trong đêm mừng chiến thắng

Người dân Thanh Hóa xuống đường cùng người hâm mộ cả nước (đọc thêm)