Cờ hoa rợp trời sau chiến thắng lịch sử của U22 Việt Nam

Người hâm mộ đổ ra đường sau chiến thắng của U22 Việt Nam. Cờ hoa rợp đường phố, người hâm mộ nức lòng với tấm HCV lịch sử. (đọc thêm)