Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (đọc thêm)