Công dân được khử trùng cơ thể khi đến phường làm việc

UBND phường 14, quận 5, TPHCM đã lắp đặt buồng khử khuẩn trước cửa, công dân đến làm việc khử khuẩn cơ thể trước khi vào. (đọc thêm)