Cư dân nói về dự án chậm giao 3 năm, lại đòi đóng tiền khi giao nhà

Cư dân nói về dự án chậm giao 3 năm, lại đòi đóng tiền khi giao nhà. (đọc thêm)