Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình làm việc tại Đắk Lắk

Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình trong buổi làm việc tại Đắk Lắk (đọc thêm)