Cuộc đời người đàn ông sống ẩn dật trong rừng 10 năm vì khủng hoảng tâm lý

Câu chuyện khó tin dưới đây xảy ra với một người đàn ông trong một lần đi sâu vào trong rừng và quyết định sống luôn tại đó một cách hoàn toàn biệt lập trong suốt 10 năm. (đọc thêm)