Đà Nẵng: Sức mua giảm, giá thực phẩm vẫn ổn định

Lượng người đi chợ những ngày qua giảm hẳn, hàng hóa dồi dào, phong phú, một số mặt hàng có tăng, có giảm nhưng không đáng kể so với thời điểm chưa cách ly xã hội. (đọc thêm)