Đại học Y Hà Nội: Hàng ngàn nhân lực dự bị sẵn sàng lên đường chống dịch

Không chỉ có hơn 100 sinh viên năm cuối đã lên đường tham gia chống dịch, theo Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, cơ sở này vẫn còn hàng ngàn nhân lực dự bị sẵn sàng chi viện bất cứ lúc nào. (đọc thêm)