Đặng Anh Kiệt - đại diện Việt Nam tham dự Diễn đàn Lãnh đạo trẻ toàn cầu 2019

Đặng Anh Kiệt, cậu học trò ở Ninh Thuận đã "vượt qua chính mình", trở thành một trong hai gương mặt học sinh Việt Nam dự Diễn đàn Lãnh đạo trẻ toàn cầu 2019 tại New York, Mỹ. (đọc thêm)