Đánh ghen bằng bạo lực và lời nói vi phạm pháp luật như thế nào?

Đánh ghen là hành vi xuất phát từ sự khi phát hiện người bạn đời của mình phản bội. Tuy về tình có thể thông cảm phần nào nhưng về phần lý, liệu hành vi này có vi phạm pháp luật? (đọc thêm)