Đi lại trên tàu điện ngầm đông đúc khiến họ căng thẳng hơn cả khi phải chăm

Đi lại trên tàu điện ngầm đông đúc khiến họ căng thẳng hơn cả khi phải chăm sóc số bệnh nhân Covid-19 (đọc thêm)