Đi mua hải sản thời Covid-19

Người bán hải sản đều giữ khoảng cách từ 2m với khách và đưa hàng bằng một loại vợt tự chuyên vớt hải sản dài hơn mét để phòng ngừa Covid-19. (đọc thêm)