Điều chế nước rửa tay khô để phát miễn phí phòng chống dịch Covid - 19

Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với các đơn vị tài trợ mới đây đã điều chế 2.000 chai nước rửa tay khô để phát miễn phí cho người dân và các đơn vị tham gia phòng chống dịch. (đọc thêm)