Đội những bộ tóc nặng hàng kg bện từ tóc tổ tiên nhiều đời truyền lại

Phụ nữ dân tộc Miao có truyền thống đội những bộ tóc nặng hàng kg được bện từ tóc của tổ tiên nhiều đời truyền lại cho con cháu. (đọc thêm)