Hoảng hồn nhìn người dân tưới rau bằng nước thải đen ngòm

Nhiều năm qua, hơn 32 ha trồng rau, hoa màu tại khu phố Hòa Bình, phường Võ Cường (TP. Bắc Ninh) vẫn từng ngày được tưới bằng nguồn nước đen ngòm, nổi váng, bọt trắng xóa. (đọc thêm)