Đón Tết nơi biên giới là trải nghiệm cần thiết cho các chiến sĩ.

Thiếu tá Cao Xuân Hiền - Ban chỉ huy cũng tạo một không khí tết tại đơn vị, làm sao cho cán bộ chiến sĩ có cảm giác đón Tết ở đơn vị cũng như đón Tết ở nhà. Việc đón Tết ở đơn vị cũng là sự trải nghiệm trong đời lính mà chiến sĩ nào cũng cần trải qua (đọc thêm)