“Đóng cửa thêm một ngày, mở cửa thêm dài lâu”

“Khi Thành phố còn phức tạp về diễn biến dịch Covid-19, bây giờ đóng cửa thêm một ngày để tương lai mở cửa dài lâu”, ông Nguyễn Văn Thịnh (55 tuổi), bảo vệ một quán ăn mở ở quận 1 cho biết. (đọc thêm)