Cô gái Việt Nam đầu tiên được vinh danh “Công dân danh dự Seoul”

Lê Nguyễn Minh Phương đến từ Đà Nẵng là người Việt Nam đầu tiên nhận danh hiệu "Công dân danh dự Seoul". (đọc thêm)