Forbes tuyên bố Kylie Jenner không phải là tỷ phú

Forbes tuyên bố Kylie Jenner không phải là tỷ phú. (đọc thêm)