Gà 4 chân hiếm gặp được trả giá hơn 80 triệu đồng

Một con gà có 4 chân hiếm gặp được thương nhân trả giá hơn 80 triệu đồng, nhưng người chủ đã từ chối vì cho rằng đây là con vật may mắn của mình. (đọc thêm)