Giáo viên chuẩn bị bữa sáng cho học sinh vùng cao

Những giáo viên trường tiểu học Hra số 2 (xã Hra, huyện Mang Yang, Gia Lai) mang bữa ăn sáng đến với học sinh nghèo. (đọc thêm)