Giữa đại dịch Covid-19, nhớ về người bác sĩ đầu tiên đề cao chuyện... rửa tay

Hôm nay, công cụ tìm kiếm Google tôn vinh bác sĩ người Hungary - Ignaz Semmelweis (1818 - 1865), ông được xem là “cha đẻ của kiểm soát lây nhiễm”. (đọc thêm)