Google Doodle vinh danh “ông hoàng nhạc blue” B.B.King

Hôm nay (ngày 16/9) vừa tròn 94 năm ngày sinh “ông hoàng nhạc blue” B.B.King, Google Doodle đã có những hình minh họa sống động để tưởng nhớ một huyền thoại âm nhạc. (đọc thêm)