Hà Nội: Người thân tấp nập tiếp tế đồ vào khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp

Sau khi tiếp nhận thông tin người thân của mình được đưa về khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Mai, Hà Nội). Nhiều người thân đã có mặt với đủ các loại đồ tiếp tế. (đọc thêm)