Hà Nội: Trường học chuẩn bị khu cách ly đặc biệt phòng dịch Covid-19

Trường THCS Thanh Xuân Trung (Hà Nội) đã bố trí một khu vực cách ly đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn. phòng chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học trở lại. (đọc thêm)