Hai nhóm nữ sinh cấp 3 đánh nhau như phim hành động

Hai nhóm nữ sinh cấp 3 tại Hương Khê (Hà Tĩnh) đánh nhau như phim hành động. (đọc thêm)