Hai tên cướp tiệm vàng dí súng vào người đàn ông cản đường tẩu thoát

Bị cản đường, tên cướp dí súng vào mặt anh của chủ tiệm vàng rồi tăng ga bỏ chạy. (đọc thêm)