Hàng quán ở phố cổ Hà Nội đóng cửa nghỉ Tết

Tại khu phố buôn bán trung tâm phố cổ Hà Nội, nhiều hàng quán đã bắt đầu đóng cửa nghỉ Tết, số còn lại sẽ bán tận thu nốt trong buổi sáng 30 Tết (24/1). (đọc thêm)