Hành lang đường sắt Cát Linh - Hà Đông thành nơi đổ rác

Rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng… đến chuồng chó, chuồng chim, chiếu rách, sofa cũ đều được tập kết dưới gầm tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông. (đọc thêm)