Hình ảnh ảo giác khiến lạc đà Alpaca như "thở ra lửa"

Những khoảnh khắc dưới đây được bấm rất đúng lúc để tạo nên những ảo giác hài hước đối với người xem ảnh. (đọc thêm)