Hình ảnh khác lạ của Hà Nội chiều 30 Tết

Chiều nay 24/1 (tức 30 tết), nhiều tuyến phố lớn ở trung tâm Hà Nội trở nên vắng lặng, thưa thớt người qua lại. (đọc thêm)