Hình sự đặc nhiệm “đua nóng” bắt 2 thanh niên cướp điện thoại

Giật điện thoại của người đàn ông, 3 tên cướp tháo chạy thì bị hình sự đặc nhiệm truy bắt được 2 tên. (đọc thêm)