Hoàn cảnh bi đát của gia đình anh Giang

Gia cảnh nghèo khổ của anh Giang khi mù lòa và nuôi 2 người con nhỏ (đọc thêm)