Học sinh Đà Nẵng đi học lại sau đợt nghỉ lịch sử kéo dài 3 tháng

Hôm nay (4/5), học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 ở Đà Nẵng trở lại trường học tập bình thường sau đợt nghỉ kéo dài lịch sử 3 tháng để phòng, chống dịch Covid-19. (đọc thêm)