Hội nghị giao ban khuyến học cụm thi đua số 4 các tỉnh Bắc Trung Bộ

Sáng 6/12, Hội khuyến học Nghệ An tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua số 4. (đọc thêm)