Hợp tác đào tạo nhân lực ngành xây dựng

Sáng 27/02/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ký thỏa thuận hợp tác hai bên về Giáo dục nghề nghiệp. (đọc thêm)