Hy hữu đàn trâu nghênh ngang đi giữa đường gây ùn tắc giao thông

Dù đoạn đường có đông phương tiện đang di chuyển, người chủ vẫn để đàn trâu của mình đi nghênh ngang giữa đường gây ùn tắc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. (đọc thêm)