Kẻ sát hại người yêu rồi phân xác phi tang xin lĩnh án tử

Kẻ sát hại người yêu rồi phân xác phi tang xin lĩnh án tử (đọc thêm)