Kẻ trộm vào chùa lấy tiền công đức ở Đà Nẵng

Trích xuất camera ghi hình kẻ trộm lấy tiền công đức ở nhà chùa tại Đà Nẵng (đọc thêm)