Khánh thành điểm trường Dân trí đầu tiên tại Tây Nguyên

Ngày 19/5, tại tỉnh Đắk Nông đã diễn ra buổi lễ khánh thành phòng học Khuyến học và Dân trí, điểm trường Tiểu học La Văn Cầu (xã Đắk R’Măng, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông). (đọc thêm)