Khen thưởng Ban chuyên án phá thành công đường dây vận chuyển ma túy "khủng".

Khen thưởng Ban chuyên án phá thành công đường dây vận chuyển ma túy "khủng". (đọc thêm)